Galeria

Oficjalne otwarcie Kongresu

Kongres oficjalnie zainaugurowała ceremonia wręczenia statuetki „Przyjaciel Kogeneracji”. Wyróżnienie „Przyjaciel Kogeneracji” przyznawane jest osobom, które swoimi inicjatywami przyczyniły się do rozwoju sektora kogeneracyjnego w Polsce. W tym roku, decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, trafiła ona na ręce Krzysztofa Tchórzewskiego, Ministra Energii, za wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że bez szeregu inicjatyw i projektów podejmowanych przez Ministerstwo Energii i aktywnej działalności administracji rządowej, nie byłoby ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Dokument ten tworzy ramy prawne, pozwalające realizować projekty wspierające rozwój kogeneracji w Polsce. Pan Minister, koordynując działania w zakresie tworzenia polityki energetycznej Polski, dokłada starań, aby energetyka i ciepłownictwo mogły korzystać ze wsparcia instytucjonalnego, jak również środków zewnętrznych (w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) w procesach modernizacji i transformacji. Pan Minister jest od lat zaangażowany na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Wielokrotnie na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym zabiera głos w kwestiach związanych z rozwojem kogeneracji. Wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” to również podkreślenie zasług na rzecz ochrony środowiska oraz efektywności energetycznej. Ministerstwo Energii pod kierownictwem Pana Ministra dostrzega całokształt uwarunkowań towarzyszących rozwojowi kogeneracji w naszym kraju. Dziś bowiem, bez szerokiego spojrzenia na kontekst społeczny, zdrowotny, ekologiczny i ekonomiczny trudno mówić o skutecznym rozwoju energetyki, w tym ciepłownictwa.

Kogeneracja 2.0

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

W debacie wzięli udział: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska; Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Veolia Energia Łódź S.A.; dr hab. Mariusz Swora – Adwokat, Rada Odwoławcza ACER.

Europejskie znaczy polskie szanse i wyzwania dla energetyki

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

W debacie wzięli udział: Małgorzata Gajecka – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Łodzi; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński prof. nadzw. PŁ – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka. 

 

Kogeneracja na rynku energii – stan obecny i nowe wyzwania

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

W debacie wzięli udział: Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A.; Jacek Janas – Prezes Zarządu, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie; Teresa Laskowska – Dyrektor, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Andrzej Midera – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Tomasz Świetlicki – Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii; Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A. 

Ciepłownictwo filarem nowoczesnej energetyki

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

W debacie wzięli udział: Sławomir Burmann – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Veolia Energia Łódź S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.; Dorota Jeziorowska – Starszy Specjalista w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.