Program

KONGRES KOGENERACJI


PROGRAM WYDARZENIA

09:30 – 10:15
Oficjalne rozpoczęcie Kongresu oraz przyznanie tytułu Przyjaciel Kogeneracji
11:30 – 11:45
Przerwa
13:00 – 13:15
Przerwa
14:30 – 14:45
Przerwa
16:00
Zakończenie Kongresu

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego