Program

19 X 2020


DZIEŃ INTEGRACYJNY

od 16:00
Zakwaterowanie gości i uczestników w Hotelu Król Kazimierz
od 18:00
Wieczór integracyjny

20 X 2020


I DZIEŃ KONGRESU

08:00 – 09:30
Rejestracja uczestników
09:30 – 10:00
Oficjalne rozpoczęcie Kongresu
11:15 – 11:30
Przerwa kawowa
12:45 – 13:00
Przerwa kawowa
14:15 – 15:30
Lunch
16:45
Zakończenie Kongresu
18:00 – 21:00
Kolacja wieczorna w Hotelu Król Kazimierz

21 X 2020


II DZIEŃ KONGRESU

07:30 –11:00
Śniadanie / wymeldowanie z Hotelu Król Kazimierz

**  Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego