IV Kongres Kogeneracji

Przedstawiciele przedsiębiorstw branży ciepłowniczej i sektora elektroenergetycznego, administracji publicznej oraz świata nauki spotkali się na IV Kongresie Kogeneracji, który w dniach 29-31 maja br. odbył się w Kazimierzu Dolnym. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Czwartą edycję Kongresu zainaugurowało śniadanie prasowe połączone z prezentacją raportu pt. „Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu Fit for 55 […]

III Kongres Kogeneracji

W dniach 27-29 czerwca odbył się III Kongres Kogeneracji. W Kazimierzu Dolnym spotkali się przedstawiciele świata nauki i biznesu, eksperci, reprezentanci branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy. Dyskutowano na temat możliwości przyspieszenia procesu transformacji energetycznej, jak również sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w ciepłownictwie. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

II Kongres Kogeneracji

W ostatnich dniach sierpnia odbył się II Kongres Kogeneracji – najważniejsze wydarzenie w branży ciepłowniczej w naszym kraju. Jego druga edycja zbiegła się w tym roku z 30. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, i uhonorowaniem osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju kogeneracji w Polsce. Po raz drugi przyznano także wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Kogeneracji”.

I Kongres Kogeneracji

W dniach 4-6 czerwca 2019 r. eksperci, przedstawiciele branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy i naukowcy dyskutowali na temat kierunków i wyzwań stojących przed sektorem elektroenergetycznym w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).