V Kongres Kogeneracji

11-13 czerwca 2024 r.
kazimierz dolny nad wisłą, hotel król kazimierz

o kongresie

Kierunki transformacji energetycznej sektora ciepłownictwa systemowego, sposób implementacji finalnych unijnych regulacji klimatyczno-energetycznych, a także następstwa kryzysu energetycznego, będą w centrum uwagi uczestników V Kongresu Kogeneracji. Wydarzenie, organizowane po raz piąty przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Kongres przedstawicieli sektora ciepłownictwa systemowego będzie okazją do dyskusji na temat dalszego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Nie zabraknie dyskusji dotyczących wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa ciepłownicze, działające w naszym kraju, w obliczu zaawansowanych projektów inwestycyjnych i modernizacyjnych. W Kongresie, jak co roku uczestniczyć będą naukowcy z czołowych ośrodków akademickich, przedstawiciele administracji rządowej odpowiedzialni za obszar elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz członkowie organizacji branżowych, aktywnie działający na rzecz rynku energii elektrycznej i ciepła w Polsce.

W trakcie Kongresu Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaprezentuje przełomowy Raport „Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”.

Uczestnicy Kongresu będą debatować na temat wdrożenia do prawodawstwa krajowego unijnych regulacji, będących pochodną polityki klimatyczno-energetycznej Wspólnoty. Przyjęcie odpowiednich rozwiązań prawnych pozwoli kontynuować proces transformacji i dalszego rozwoju sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej w kolejnych dekadach.

– To już piąty Kongres Kogeneracji organizowany w Kazimierzu Dolnym. Jak co roku zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy do każdego zainteresowanego rozmową na temat przyszłości sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej. W czerwcu, na trzy dni, Kazimierz Dolny stanie się ponownie sercem polskiej debaty wokół zagadnień transformacji energetycznej i dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego w naszym kraju. Tworzymy również wyjątkową przestrzeń wymiany opinii dotyczących perspektyw rozwoju kogeneracji w Polsce – podkreśla Mariusz Michałek, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Podczas Kongresu Kogeneracji wręczona zostanie statuetka Przyjaciela Kogeneracji. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom i instytucjom, które mają wyjątkowy wkład w działania na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. W poprzednich edycjach wydarzenia statuetka Przyjaciela Kogeneracji trafiła (w 2019 r.) do Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii w latach 2015-2019, (w 2021 r.) do prof. dr hab. Waldemara Kamrata z Politechniki Gdańskiej, (w 2022 r.) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (w 2023 r.) do Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W Kongresie Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym uczestniczy co roku kilkuset ekspertów: przedstawiciele administracji publicznej, menadżerowie przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowcy, którzy dyskutują na temat kondycji i perspektyw rozwoju elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Kongresu Kogeneracji, II Kongresu Kogeneracji, III Kongresu Kogeneracji, IV Kongresu Kogeneracji oraz do uczestnictwa w tegorocznej edycji!

organizator

patroni honorowi

partnerzy strategiczni

partnerzy główni

partnerzy

patroni medialni

program

11.06.2024 I Dzień Kongresu

19:00 - 22:00
Uroczysta kolacja - w Hotelu Król Kazimierz, występ artystyczny

12.06.2024 II Dzień Kongresu

8:00 - 9:30
Rejestracja uczestników
9:30 - 10:15
Otwarcie Kongresu oraz wręczenie statuetki Przyjaciela Kogeneracji
10:15 - 10:45
Prezentacja Raportu PTEZ „Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”
10:45 - 12:00
PANEL 1: TRANSFORMACJA SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO I CIEPŁOWNICZEGO – KIERUNKI, WYZWANIA I POSTĘP
Tematyka
 • Ocena wpływu unijnej polityki klimatyczno – energetycznej na obszar wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Implementacja przepisów pakietu Fit for 55 do krajowego prawodawstwa – kluczowe obszary
 • Dochodzenie do neutralności klimatycznej w roku 2050 a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców końcowych
 • Kierunki transformacji dużych systemów ciepłowniczych w Polsce
 • Źródła i uwarunkowania finansowania transformacji sektora energetycznego
Prelegenci:
 • Więcej informacji wkrótce
Zaproszenia do udziału w dyskusji skierowane zostały także do:
 • Więcej informacji wkrótce
Moderator:
 • Więcej informacji wkrótce
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:15
PANEL 2: SECTOR COUPLING – ZNACZENIE DLA SEKTORA CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO
Tematyka
 • Potencjał wykorzystania technologii Power to heat w procesie transformacji sektora ciepłownictwa systemowego
 • Technologie Power to heat w systemach ciepłowniczych a krajowy system elektroenergetyczny
 • Kierunki zmian w otoczeniu regulacyjnym pozwalające na rozwój Power to heat
 • Uwarunkowania finansowania rozwiązań Power to heat
Wprowadzenie do panelu:
 • Więcej informacji wkrótce
Prelegenci:
 • Więcej informacji wkrótce
Moderator:
 • Więcej informacji wkrótce
14:15 - 14:30
Przerwa kawowa
14:30 - 15:45
PANEL 3: DEKARBONIZACJA A ŚRODOWISKO
Tematyka
 • Kluczowe regulacje środowiskowe dla sektora ciepłownictwa,
 • Ocena wpływu aktualnych i projektowanych regulacji środowiskowych na kierunki transformacji sektora ( Nowelizacja IED),
 • Dostępne technologie pozwalające na zazielenienie dużych systemów ciepłowniczych i uwarunkowania ich rozwoju i możliwości stosowania (m.in. waste to heat, biomasa, geotermia, pompy ciepła),
 • „E” w ESG, czyli wejście w życie dyrektywy CSRD i konieczność raportowania przez przedsiębiorstwa działań w zakresie ochrony środowiska
 • Plany Neutralności Klimatycznej jako mechanizm wsparcia zielonej transformacji
Wprowadzenie do panelu:
 • Więcej informacji wkrótce
Prelegenci:
 • Więcej informacji wkrótce
Moderator:
 • Więcej informacji wkrótce
15:45 - 16:00
Podsumowanie V Kongresu Kogeneracji – wystąpienie Prezesa PTEZ oraz przedstawienie i przyjęcie Stanowiska Kongresu
19:00 - 23:00
Kolacja integracyjna w hotelu Król Kazimierz

13.06.2024 III Dzień Kongresu

7:30 - 11:00
Wymeldowanie z Hotelu

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego