IV Kongres Kogeneracji

29-31.05.2023
kazimierz dolny nad wisłą, hotel król kazimierz

o kongresie

Dynamika i uwarunkowania prowadzenia transformacji energetycznej, kształt unijnej debaty dotyczącej polityki klimatyczno-energetycznej, a także następstwa kryzysu energetycznego, będącego konsekwencją wojny w Ukrainie, będą jednymi z kluczowych zagadnień IV Kongresu Kogeneracji. Wydarzenie, organizowane po raz czwarty przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 29-31 maja 2023 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

organizator

patroni honorowi

partnerzy strategiczni

patroni medialni

program

29.05.2023 I Dzień Kongresu

19:00 - 22:00
Uroczysta kolacja w Hotelu Król Kazimierz

30.05.2023 II Dzień Kongresu

8:00 - 9:30
Rejestracja uczestników
8:00 - 9:30
8:45 - 9:30
Śniadanie prasowe
9:30 - 10:15
Otwarcie Kongresu oraz wręczenie statuetki Przyjaciela Kogeneracji
10:15 - 10:45
Prezentacja Raportu PTEZ
10:45 - 12:00
PANEL 1: Transformacja sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa a bezpieczeństwo energetyczne Polski
Tematyka
 • Finalne dokumenty pakietu Fit for 55 – ocena wpływu na obszar wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Wojna w Ukrainie i jej wpływ na proces transformacji sektora energetycznego w Polsce
 • Jak osiągnąć neutralność klimatyczną w roku 2050 i w tej perspektywie zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców końcowych?
 • Jak zrealizować transformację dużych systemów ciepłowniczych w Polsce?
 • Źródła i kierunki finansowania transformacji sektora w perspektywie roku 2030
Prelegenci:
 • Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Grzegorz Tobolczyk, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Rafał Gawin, Prezes URE, Urząd Regulacji Energetyki
 • Tomasz Sikorski, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 • Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Frédéric Faroche, Prezes Zarządu, Veolia Energia Polska S.A.
 • Piotr Górnik, Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska
 • Paweł Majewski, Prezes Zarządu, Enea S.A.
 • Paweł Przychodzeń, Wiceprezes Zarządu, PGNiG Termika S.A.
 • Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.
Zaproszenia do udziału w dyskusji skierowane zostały także do:
 • Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Moderator:
 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:15
PANEL 2: Rola kogeneracji na rynku energii elektrycznej i ciepła
Tematyka
 • Rola jednostek kogeneracji w funkcjonowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym w aspekcie prac nad nowym energy market design
 • Rynek mocy i usługi dyspozycyjności dla jednostek kogeneracji po roku 2025
 • Pompy ciepła w systemach ciepłowniczych – szansa czy zagrożenie dla rynków energii elektrycznej i ciepła
 • Koncepcja usług systemowych w ciepłownictwie sieciowym
 • Uelastycznienie obszaru taryfowania ciepła jako odpowiedź na wyzwania transformacji
Wprowadzenie do panelu:

Arkadiusz Szymański, Przewodniczący Zespołu Roboczego PTEZ ds. mechanizmów wsparcia

Prelegenci:

Monika Gawlik, Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki
Ksenia Ludwiniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Maciej Przybylski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, Profesor PW, Politechnika Warszawska
Krzysztof Figat, Prezes Zarządu, Polimex Mostostal S.A.
Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.
Marcin Orłowski, Dyrektor Operacyjny, Veolia Energia Polska S.A.
Marcin Staniszewski, Prezes Zarządu, TAURON Ciepło Sp. z o.o.
Dr hab. Mariusz Swora, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora

Moderator:

Janusz Pietruszyński, Redaktor Naczelny, Cire.pl

14:15 - 14:30
Przerwa kawowa
14:30 - 15:45
PANEL 3: Wyzwania środowiskowe dekarbonizacji
Tematyka
 • Kluczowe regulacje środowiskowe dla sektora ciepłownictwa
 • Ocena wpływu aktualnych i projektowanych regulacji środowiskowych na kierunki transformacji sektora
 • Dostępne technologie pozwalające na zazielenienie dużych systemów ciepłowniczych i uwarunkowania ich rozwoju i możliwości stosowania (m.in. waste to heat, biomasa, geotermia, pompy ciepła)
 • Diagnoza barier regulacyjnych, czyli w jaki sposób wesprzeć dążenie do neutralności klimatycznej systemów ciepłowniczych
 • Odpowiedzialność sektora za realizację społecznych i inwestorskich oczekiwań względem dekarbonizacji i osiągnięcia neutralności klimatycznej (wzrastająca rola ESG – ujawnianie śladów węglowego i wodnego udziału działalności zgodnej z taksonomią UE, weryfikacja)
Wprowadzenie do panelu:

Katarzyna Dziurska, Przewodnicząca Zespołu Roboczego PTEZ ds. ochrony środowiska

Prelegenci:

Robert Chciuk, Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Radosław Tabak, Naczelnik Wydziału w Departamencie Ciepłownictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Paweł Mzyk, Dyrektor KOBiZE, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Delfina Rogowska, Kierownik Biura Systemów Certyfikacji Biomasy, INIG-PIB
prof. Magdalena Wdowin, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, IGSMiE PAN
Stefan Doroszewski, Dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją, PGNiG TERMIKA S.A.
Arkadiusz Kosiel, Dyrektor ds. Regulacji i Zarządzania Taryfami, Fortum
Tomasz Matan, Wiceprezes ds. Operacyjnych, Enea Ciepło Sp. z o.o.

Moderator:

Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl

15:45 - 16:00
Podsumowanie IV Kongresu Kogeneracji – wystąpienie Prezesa PTEZ oraz przedstawienie i przyjęcie Stanowiska Kongresu
19:00 - 23:00
Kolacja integracyjna w Hotelu Król Kazimierz

30.05.2023 III Dzień Kongresu

7:30 - 11:00
Wymeldowanie z Hotelu Król Kazimierz

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego