V Kongres Kogeneracji

11-13 czerwca 2024 r.
kazimierz dolny nad wisłą, hotel król kazimierz

o kongresie

Dynamika i uwarunkowania prowadzenia transformacji energetycznej, kształt unijnej debaty dotyczącej polityki klimatyczno-energetycznej, a także następstwa kryzysu energetycznego, będącego konsekwencją wojny w Ukrainie, będą jednymi z kluczowych zagadnień V Kongresu Kogeneracji. Wydarzenie, organizowane po raz czwarty przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

organizator

patroni honorowi

partnerzy strategiczni

partnerzy główni

partnerzy

patroni medialni

program

11.06.2024 I Dzień Kongresu

19:00 - 22:00
Uroczysta kolacja - w Hotelu Król Kazimierz, występ artystyczny

12.06.2024 II Dzień Kongresu

8:00 - 9:30
Rejestracja uczestników
9:30 - 10:15
Otwarcie Kongresu oraz wręczenie statuetki Przyjaciela Kogeneracji
10:15 - 10:45
Prezentacja Raportu PTEZ „Potencjał wykorzystania technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce”
10:45 - 12:00
PANEL 1: TRANSFORMACJA SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO I CIEPŁOWNICZEGO – KIERUNKI, WYZWANIA I POSTĘP
Tematyka
 • Ocena wpływu unijnej polityki klimatyczno – energetycznej na obszar wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Implementacja przepisów pakietu Fit for 55 do krajowego prawodawstwa – kluczowe obszary
 • Dochodzenie do neutralności klimatycznej w roku 2050 a bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła do odbiorców końcowych
 • Kierunki transformacji dużych systemów ciepłowniczych w Polsce
 • Źródła i uwarunkowania finansowania transformacji sektora energetycznego
Prelegenci:
 • Więcej informacji wkrótce
Zaproszenia do udziału w dyskusji skierowane zostały także do:
 • Więcej informacji wkrótce
Moderator:
 • Więcej informacji wkrótce
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 14:15
PANEL 2: SECTOR COUPLING – ZNACZENIE DLA SEKTORA CIEPŁOWNICTWA SYSTEMOWEGO
Tematyka
 • Potencjał wykorzystania technologii Power to heat w procesie transformacji sektora ciepłownictwa systemowego
 • Technologie Power to heat w systemach ciepłowniczych a krajowy system elektroenergetyczny
 • Kierunki zmian w otoczeniu regulacyjnym pozwalające na rozwój Power to heat
 • Uwarunkowania finansowania rozwiązań Power to heat
Wprowadzenie do panelu:
 • Więcej informacji wkrótce
Prelegenci:
 • Więcej informacji wkrótce
Moderator:
 • Więcej informacji wkrótce
14:15 - 14:30
Przerwa kawowa
14:30 - 15:45
PANEL 3: DEKARBONIZACJA A ŚRODOWISKO
Tematyka
 • Kluczowe regulacje środowiskowe dla sektora ciepłownictwa,
 • Ocena wpływu aktualnych i projektowanych regulacji środowiskowych na kierunki transformacji sektora ( Nowelizacja IED),
 • Dostępne technologie pozwalające na zazielenienie dużych systemów ciepłowniczych i uwarunkowania ich rozwoju i możliwości stosowania (m.in. waste to heat, biomasa, geotermia, pompy ciepła),
 • „E” w ESG, czyli wejście w życie dyrektywy CSRD i konieczność raportowania przez przedsiębiorstwa działań w zakresie ochrony środowiska
 • Plany Neutralności Klimatycznej jako mechanizm wsparcia zielonej transformacji
Wprowadzenie do panelu:
 • Więcej informacji wkrótce
Prelegenci:
 • Więcej informacji wkrótce
Moderator:
 • Więcej informacji wkrótce
15:45 - 16:00
Podsumowanie V Kongresu Kogeneracji – wystąpienie Prezesa PTEZ oraz przedstawienie i przyjęcie Stanowiska Kongresu
19:00 - 23:00
Kolacja integracyjna w hotelu Król Kazimierz

13.06.2024 III Dzień Kongresu

7:30 - 11:00
Wymeldowanie z Hotelu

** Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych
*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego