Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.ptez.com.pl, www.kongreskogeneracji.pl (dalej: Serwisy).
Serwisy zbierają wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych, w tym dotyczących działalności prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych i organizację wydarzeń branżowych, w tym Kongresu Kogeneracji.
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwisy jest POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 11, 00-513 Warszawa, adres poczty elektronicznej: sekretariat@ptez.com.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są w celu: 

  • analizowania ruchu na stronie www.ptez.com.pl, www.kongreskogeneracji, w celu optymalizowania działania serwisów i usprawniania działalności Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w Internecie;
  • rejestracji do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, w tym Kongresu Kogeneracji;
  • uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a wymagających wcześniejszej rejestracji i dokonania płatności;
  • rozliczenia uczestnictwa w wydarzeniach płatnych organizowanych przez Administratora;
  • komunikacji z Użytkownikami, w tym z Uczestnikami wydarzeń organizowanych przez Administratora,
  • promocji treści (eksperckich, informacyjnych, edukacyjnych) zawartych w Serwisach,
  • marketingu, remarketingu, afiliacji,
  • działań analitycznych i statystycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z funkcjonalności Serwisów, oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, a wymagających rejestracji

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, dane przedsiębiorstwa, stanowisko w miejscu pracy

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

  • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

Termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym wydarzenia organizowane przez Administratora, firmom świadczącym usługi pocztowe, kancelariom prawnym, firmom realizującym działania public relations na zlecenie Administratora.
Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisów ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres sekretariat@ptez.com.pl.

Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

Serwisy zbierają informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisach i służy celom statystycznym.

Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji propozycji treści po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisach.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.